top of page

Maligayang Pagtatapos

Ang tagumpay ay hindi lang para sa mga natatanging mag-aaral. Ang karangalan na makapagtapos ay para sa lahat ng kabataang nagsusumikap.

Want to read more?

Subscribe to pabtonline.com to keep reading this exclusive post.

184 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page