top of page
Search
  • Writer's picturePABT

Maligayang Pagtatapos

Ang tagumpay ay hindi lang para sa mga natatanging mag-aaral. Ang karangalan na makapagtapos ay para sa lahat ng kabataang nagsusumikap.


Una sa lahat ay marapat ninyong pasalamatan ang inyong mahal na Paaralan na tumayo bilang pangalawang tahanan na humubog sa inyong mga puso’t isipan sa mahabang panahon, upang sa hinaharap ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Pinanday ng mga tumayong pangalawang magulang ang pagkatao ng bawat mag-aaral.Ang araw ng inyong pagtatapos ay ang katuparan ng pangarap ng inyong mga magulang. Ang pangarap na mabigyan ng tamang edukasyon ang kanilang mga anak. Mapapalad kayo sapagkat naigawad sa inyo ng inyong mga magulang ang karapatang makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang dekalidad na edukasyon. Ang inyong tagumpay sa araw ng inyong pagtatapos ay hindi ninyo lamang tagumpay, kundi tagumpay din ng bawat taong nagsakripisyo upang makamit ninyo ang katuparan ng inyong mithiin sa buhay.


Ang pagtatapos ay hindi pagwawakas, ito ay muling pagsisimula ng panibagong pahina ng inyong buhay patungo sa inyong tagumpay. Kayo ay inihanda lamang ng mga guro at magulang upang maging matatag sa mga darating na pagsubok at hamon sa buhay.

Ang edukasyon ay ang sandata na ibinigay sa bawat isa, na dadalhin ng bawat kabataang nangangarap na makapag-ambag ng pag-unlad sa lipunan at mapagtagumpayan ang anumang adhikain sa buhay. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating Bayan, upang maganap ito kayo bilang nagsipagtapos ay marapat lamang na isabuhay ang lahat ng mabubuting itinuro sa inyo sa apat na sulok ng paaralan. Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral, mga bagay na tungkol sa buhay at pagkatuto sa proseso ng pagsasabuhay ng mga natutunan sa eskwelahan.


Sa bawat kabataang nangangarap ng pagbabago, pag-unlad, at pagmamalasakit sa lipunang kanyang ginagalawan, at sa bawat kabataang may pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang, mga guro, at sa lahat ng tumulong at nagsakripisyo para sa katuparan ng kanyang mga pangarap, sumasaludo kami sa inyo. Isang maligayang pagbati para sa lahat ng mga magsisipagtapos!


Read more about this article:


181 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page